170.000 
114.000 
Giảm giá!
230.000  200.000 
Giảm giá!
210.000  200.000